Songtekst van Les Miserables Soundtrack: Empty Chairs at Empty Tables

Empty Chairs at Empty Tables


[Marius, recovering from his wounds, imagines he's back at the ABC cafe]

Marius
There's a grief that can't be spoken
There's a pain goes on and on
Empty chairs at empty tables
Now my friends are dead and gone

Here they talked of revolution
Here it was they lit the flame
Here they sang about tomorrow
And tomorrow never came

From the table in the corner
They could see a world reborn
And they rose with voices ringing
I can hear them now!
The very words that they had sung
Became their last communion
On the lowly barricade
At dawn

Oh my friends, my friends forgive me

[The ghosts of those who died on the barricade appear]

That I live and you are gone
There's a grief that can't be spoken
There's a pain goes on and on

Phantom faces at the window
Phantom shadows on the floor
Empty chairs at empty tables
Where my friends will meet no more

[The ghosts fade away]

Oh my friends, my friends, don't ask me
What your sacrifice was for
Empty chairs at empty tables
Where my friends will sing no moreCaptcha
Liedje Les Miserables Soundtrack Empty Chairs at Empty Tables is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Empty Chairs at Empty Tablesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Les Miserables Soundtrack Empty Chairs at Empty Tables downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Empty Chairs at Empty Tables in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.