Ideomatic


Suis l'hotesse
Cerveau informatic
Control test
Bionic automatic
Suis l'hotesse
Ma voie est magnetic
Anti-stress
Dans l'ideomatic

But can't you see now woman
The kindness of a man
I'd like to see that something, in all men
I'd like to see you watch him
As if he were from Mars
I like your whole expression
Of fear and awe

Suis l'hotesse
Bionic automatic
Suis l'hotesse
Ma voie est magnetic
Anti-stress
Dans l'ideomatic

Ideomatic for me looking for you

Ideomatic for me
Looking for you
Ide-o-matic

Suis l'hotesse
Bionic automatic
Suis l'hotesse
Ma voie est magnetic
Anti-stress
Dans l'ideomatic

Now can't you see he's lonely
He's looking forsome warmth
He's really not much different
From all men
He's not looking for trouble
'Cause that is not his plan
He just dreams of becoming
A real man

Ideomatic for me
Looking for you
Ide-o-maticCaptcha
Liedje LES ROCKETS Ideomatic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ideomaticmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LES ROCKETS Ideomatic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ideomatic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.