Legion Of Aliens


One of these mornings
The sun will blind the hearth
With a perfect timing
Will come the invaders

Waiting for the right time
As the clouds fly by
Waisting all my lifetime
I'm on standby

It can be tomorrow
Maybe today
Don't ask how I Know
For I just couldn't say

It won't be too long now
From the skies will fly
Legion of Aliens
Is going to show

One of these Mornings
The sun will blind the hearth
With a perfect timing
Will come the invaders
The legion of the AliensCaptcha
Liedje LES ROCKETS Legion Of Aliens is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Legion Of Aliensmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LES ROCKETS Legion Of Aliens downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Legion Of Aliens in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.