Ziga Ziga 999


Our mission
To seek out and destroy
All we find
Submission
Will not compute
You must stay behind

We have made room in all the galaxies surrounding

You say friend
There is room here for
All to survive
You pretend
That we can live in peace
Side by side

We will take root in all the galaxies surronding

We are sent to execute the revolution
You all that you talk about is evolution
Ziga Ziga 999 Ziga Ziga 999 9

You you try tell us of the seven wonders
Infomation will transmit we've got your number
Ziga Ziga 999 Ziga Ziga 999 9

Our mission
To seek out and destroy
All we find
Submission
Will not compute
You must stay behind

We have made room in all the galaxies surrounding

We computed all your please without emotion
And to whom it may concern second the motion
Ziga Ziga 999 Ziga Ziga 999 9

Take away the moon and stars protestation
We will have to mention your retaliation
Ziga Ziga 999 Ziga Ziga 999 9

We have never made as yet any exceptions
But we can assure you of thorough inspection
You say that we operate on bad intentions
But you know the game of war was your invention
Ziga Ziga 999 Ziga Ziga 999 9

We are sent to execute the revolution
You all that you talk about is evolution
Ziga Ziga 999 Ziga Ziga 999 9Captcha
Liedje LES ROCKETS Ziga Ziga 999 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ziga Ziga 999mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LES ROCKETS Ziga Ziga 999 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ziga Ziga 999 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.