You Dont Own Me


When the mind is blank
When all has been said
Never look back, always ahead

When the book's been read
Have no regrets
Never walk back, always ahead

My blood is thick, your words thin
Spread from a beggar's mind
My blood is thick, no regrets
'bout what I leave behind

And time is all I can lose, now time to choose
I choose my time
I feed off the hand that is mine
Nothing to lose
Time, only time, only time

The mind is tired, beaten num
By the stench from a beggar's mind
My blood is thick, beat yourself
I won't stay behind

My blood is thick, your words are thinCaptcha
Liedje Lesley Gore You Dont Own Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Dont Own Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lesley Gore You Dont Own Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Dont Own Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.