Songtekst van LESS THAN JAKE: Gainesville Rock City

Gainesville Rock City


This map hung up on the truck stop hallway door
is looking worn and I can hardly read it anymore
I feel like I'm a speck thrown on the map
and I can't help my urge to laugh
I never used to feel like that
Well I'm half awake half a world away
all my past mistakes and every wasted day
I wouldn't have it any other way
I'll try through my haze and half shut eyes
to count up all the reasons why
I should be back at home tonight
Half awake half a world away
all my past mistakes and every wasted day
proves that I'll never change
I'll always stay the same
I wouldn't have it any other wayCaptcha
Liedje LESS THAN JAKE Gainesville Rock City is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gainesville Rock Citymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LESS THAN JAKE Gainesville Rock City downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gainesville Rock City in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.