Songtekst van LESS THAN JAKE: Help Save The Youth Of America From Exploding

Help Save The Youth Of America From Exploding


And just outside I can hear the
Sounds of the early morning
Street becoming way too loud and
The hum of the engines of the
Cars on the street

And with this cigarette that I just lit as I pass
The 53rd st bridge right now the world just
Seems too big so sit down and remind me how this
Is the same old story of growing up and getting
Lost and outside I can see my breath in between
The words that fog my spinning head and I can
See the sun coming up

And it?s just light enough to see
Another cigarette that I just lit
As I pass the 53rd st bridge right
Now the world just seems too big

And all the late night
Calls and all the
Lost hopes and the
Missed connections
And the lost directionCaptcha
Liedje LESS THAN JAKE Help Save The Youth Of America From Exploding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Help Save The Youth Of America From Explodingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LESS THAN JAKE Help Save The Youth Of America From Exploding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Help Save The Youth Of America From Exploding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.