Songtekst van LESS THAN JAKE: History Of A Boring Town

History Of A Boring Town


Just talked to this
Girl who used to live
On my street

After all these years
You're here and you remember me

She said her old boyfriend packed up
And headed back east but she always
Knew someday he would go she just got
A new job but doubts it will last

so let's take a drink and never
Think here's to the past

And she says
It's so funny how life
Burns out so fast it's
Just another wasted
Day a boring life in a
Boring town with the
Same old crowd and I
Used to say that I'd
Never stay

But I'm rotting here
Today with that same old crowd
That's always been
Around and I always
Thought I'd be the
First to go That
Same old crowd
That brings me down
Another day in a
Boring town

And remember when
They'd look through
You and then look
Past me we were
The ones they said
Would always leave

When you go think of meCaptcha
Liedje LESS THAN JAKE History Of A Boring Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied History Of A Boring Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LESS THAN JAKE History Of A Boring Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje History Of A Boring Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.