Songtekst van LESS THAN JAKE: The Brightest Bulb Has Burned Out

The Brightest Bulb Has Burned Out


You told me that your 20 years have gone by much too fast
And you've been hoping this year will be better than the last
You said you've been waging a war against the loneliest of nights
With the strongest drinks and longest lines
It's not that big of a surprise
That you're feeling more dead than alive
You're feeling more dead than alive

So I'll let you know
If you need, somewhere to go
I'll be listening when you call
And I'll be there if you fall off
If you need someone to believe in you,
I'll let you know I will

You said the hole in your head has gotten bigger than the hole that's in your chest
And you're stuck between the past and the present tense
You said you've been waging a war against so many years of lies
With stronger drinks and stronger lines
It's not that big a surprise
That you're feeling more dead than alive
You're feeling more dead than alive

So I'll let you know
If you need, somewhere to go
I'll be listening when you call
And I'll be there if you fall off
If you need someone to believe in,
I'll let you know I willCaptcha
Liedje LESS THAN JAKE The Brightest Bulb Has Burned Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Brightest Bulb Has Burned Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LESS THAN JAKE The Brightest Bulb Has Burned Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Brightest Bulb Has Burned Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.