Songtekst van Liferuiner: I Don't Need To Be Straight Edge To Be Better Than You

I Don't Need To Be Straight Edge To Be Better Than You


So many friendships feel like lies
And when I look back now
There was so many times
You made me wanna die
I'll take this knife from my back
I'll send you too whatever god you want
You fucking joke

Tides will turn
Taking advantage of my friends
You forever in debt too me
Motherfucker you're as good as dead

Your victims insecurities are what fuel you
But what you didn't see
Is we see right through you

You are fucking dead
You're so fucking dead too me!
You are fucking deadCaptcha
Liedje Liferuiner I Don't Need To Be Straight Edge To Be Better Than You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Need To Be Straight Edge To Be Better Than Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner I Don't Need To Be Straight Edge To Be Better Than You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Need To Be Straight Edge To Be Better Than You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.