Songtekst van Liferuiner: You Look Better When You're Drunk

You Look Better When You're Drunk


Your heart is fucking black
And everything that surrounds you dies
I hope each breath you breathe
You miss me and a piece of you dies
And for every lie I believed
I hope you choke on the regret that it brings

I am the ruin of ever single thing you've ever loved
Fu fu fuck you!

You are nothing and no one will ever care
You are nothing and you are less than air

When I'm done with you
Your face will look like modern art
And I'll feed to you, that piece of shit that you call a heart
You couldn't comprehend any damage that you caused
So get off your knees this love can't be swallowed

Your love is just a word

Fuck you fuck this fuck your motherfuckin life

I wanna choke the life out of you
And watch you slip away

I wanna breathe your death
And watch you decay

I'll ruin your hope and swallow your dreams
I am ruin, the ruin of everythingCaptcha
Liedje Liferuiner You Look Better When You're Drunk is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Look Better When You're Drunkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liferuiner You Look Better When You're Drunk downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Look Better When You're Drunk in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.