1st Time


The way you kiss me babe makes my body come alive
The way you hold me babe hold me close when youre deep in side
The way you lick my face and you show your kinky side
The way you grab my waist send chills up and down my spine

Cause you make it feel like the first time, every time we make love
Then you explore my body babe, dont rush with every touch
Cause you make it feel like the first time, every time we make love
You take over my body babe, Hold my body babe like the first time
The first time

The way you pull my hair lets me know youre in control
The way you say my name makes me fall deeper in love
And the way you taste my love shows youre not afraid to please me
So baby this love is youre whenever you want me whenever you need me

Cause you make it feel like the first time, every time we make love
Then you explore my body babe, dont rush with every touch
Cause you make it feel like the first time, every time we make love
You take over my body babe, Hold my body babe like the first time
The first time

Oh boy, you showed your way
That you aint afraid to take your time to let me ride
And you never rushed when were making love
And you aint no one minute man you always made sure that I get mine
Thats why Ive always shared my body with you
Cause it feels like the first time
Cause you know how to make it feel like

Cause you make it feel like the first time, every time we make love
Then you explore my body babe, dont rush with every touch
Cause you make it feel like the first time, every time we make love
You take over my body babe, Hold my body babe like the first time
The first time

Cause you make it feel like the first time, every time we makeCaptcha
Liedje Lil Mo 1st Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 1st Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lil Mo 1st Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 1st Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.