When I Fall In Love


(Chorus)

When I fall in love,
I'm falling in love;
nothing in this world could take you away
Cuz when I fall in love,

I'm falling in love,
baby don't you know I'm always here to stay
I'm always here to stay

Go ahead,
go ahead,
our days,
I've got nothing else to say

Before you loose control,
take my body and my soul
I will give myself to you,
so tell me that your love is true
Give me love I've never heard, don't turn your back

Cuz when I hold you close to me,
I can't let go
I've fallen under your spell;
I got to let you know

That when I hear your voice,
I know I won't let go
My love is for real, so baby,
please don't go

(Chorus)

All of me, all of me for you,
no time to waste, got things to do
Don't even deny the way we feel,
my heart is true, my love is real

Fall in love with me tonight,
I'll do the best to make things right
Tell me that you're here to stay,
you take my breath away

Cuz when I hold you close to me,
I can't let go
I've fallen under your spell;
I got to let you know

That when I hear your voice,
I know I won't let go
My love is for real, so baby,
please don't go

(Chorus)

And I know that you need,
someone to take your heart away
And I know that I need,
I need you here to stay with me

Cuz when I hold you close to me,
I can't let go
I've fallen under your spell;
I got to let you know

That when I hear your voice,
I know I won't let go
My love is for real, so baby,
please don't go

(Chorus)

When I fall in love,
when I fall in love,
there's nothing my love can't do for you

When I fall in love,
when I fall in love,
there's nothing my love can't do

And I know that you need,
someone to take your heart away
And I know that I need,
I need you here to stay with meCaptcha
Liedje Lil' Suzy When I Fall In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When I Fall In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lil' Suzy When I Fall In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When I Fall In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.