No Sex


Went too fast
Way too soon
I feel disgusted and you should too
It's no good when all that's left is the sex

Sex has become all I know about you
Memories of those filthy things that we do
There is not one single thought that is left after sex with you
Should've left my pants on this time
But instead you had to let me dive right in
Should've left my pants on this time
You let me dive right in

Wait it's my ass
Your perfume
It makes temptation hard to refuse
So I guess we undressed
To have sex
Dirty sex

Sex has become all I know about you
Memories of those filthy things that we do
There is not one single thought that is left after sex with you
Should've left my pants on this time
But instead you had to let me dive right in
Should've left my pants on this time
You let me dive right in

You couldn't respect yourself
I couldn't respect myself
I realize that I'm worth more than that
Realize I mean more than that

Should've left my pants on this time
But instead you had to let me dive right in
Should've left my pants on this time
You let me dive right inCaptcha
Liedje Limp Bizkit No Sex is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Sexmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Limp Bizkit No Sex downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Sex in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.