Songtekst van Linda Eder: Edelweiss {From The Sound of Music}

Edelweiss {From The Sound of Music}


Edelweiss, Edelweiss
Every morning you greet me
Small and white, clean and bright
You look happy to meet me
Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever
Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland foreverCaptcha
Liedje Linda Eder Edelweiss {From The Sound of Music} is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Edelweiss {From The Sound of Music}mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Linda Eder Edelweiss {From The Sound of Music} downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Edelweiss {From The Sound of Music} in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.