Sometimes


Everything we did
I wrote it all down
Then I tore out the pieces
One by one by one

Remember what you said
What have I done
I let your words burn me
One by one by one

Some days hit me like a heart attack
Next day rolls off my back
Sometimes I'm tripped out and I could
Die with every single breath I take
Laugh out loud till I brake
Sometimes I'm so happy I could cry
Sometimes sometimes

You gave me a pill so
The edges wouldn't show
But I rather deal with
All the highs and lows

You tell me forget it
Just let it go
I still gotta take it
Blow by blow by blow

Some days hit me like a heart attack
Next day rolls off my back
Sometimes I'm tripped out and I could
Die with every single breath I take
Laugh out loud till I brake
Sometimes I'm so happy I could cry
Sometimes sometimes

Up and down I'm getting sick
Get me off this coaster quick
Why am I addicted to the ride

Some days hit me like a heart attack
Next day rolls off my back
Yea

You might hit me me like a heart attack
Then you roll off my back
Sometimes I'm tripped out and I could
Die with every single breath I take
Laugh out loud till I brake
Sometimes I'm so happy I could cry
Sometimes sometimes sometimesCaptcha
Liedje Lindsay Robins Sometimes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sometimesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lindsay Robins Sometimes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sometimes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.