Songtekst van LION KING: King Of Pride Rock / Circle Of Life

King Of Pride Rock / Circle Of Life


Ndabe zitha [King of kings]
Nkosi yethu [Our king]
Mholi wezwe lethu [Ruler of our land]

Lefatshe la bonata rona [This land of our ancestors]
Lea halalela [Is holy]

Busa le lizwe bo [Rule this land]
Busa le lizwe bo
Busa le lizwe bo
Lethu busa ngoxolo [Rule with peace]
Is'khathi sifikile [The time has come]
Is'khathi busa iyo [It's time, rule]
Is'khathi sifikile [The time has come]
Busa lomhlaba [Rule this land]

Is'khathi sifikile [The time has come]
Is'khathi sifikile
Busa Simba [Rule, Simba]
Busa Simba

Hem na iyo
Hem na iyo
Hem na nkosi bo [Rule, our king]
Busa Simba iyo [Rule, Simba]

Hem na iyo Oh busa Simba iyo
[Oh, rule Simba]
Hem na iyo Oh busa nkosi bo
[Ah, king of kings]
Hem na nkosi bo Oh busa Simba iyo

[Rule, our king] [Oh, rule Simba]

Busa Simba iyo Busa Simba iyo

[Rule, Simba] [Rule, Simba]

Ubuse ngo thando [Rule with love]
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo [Rule with peace]
Busa Simba, Busa Simba [Rule, Simba, rule, Simba]

Ubuse ngo xolo [Rule with peace]
Ubuse ngo thando [Rule with love]
Ubuse ngo xolo
Ubuse ngo thando
Ubuse ngo xolo

Till we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life
Circle of lifeCaptcha
Liedje LION KING King Of Pride Rock / Circle Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied King Of Pride Rock / Circle Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LION KING King Of Pride Rock / Circle Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje King Of Pride Rock / Circle Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.