I Wear Your Love


Rain, Rain, go away
Bring me a man and make him stay
I prayed - every night and day
Like Niagara Falls
Your nothin' short of a miracle
Like the Sistene Chapel walls
Your Love makes me beautiful
I wear your love - like a badge of honor
Like a two-tone leather on a sixty T-bird
I wear your love - like a suit of armor
Like the red, white and blue on the Fourth of July
I wear your love - I wear your love
I wear your love - I wear your love
Like the Smile on Mona Lisa baby
Everybody sees that I wear your love
Kiss me and turn me loose
Watch me light up the room
You'll see - your love makes me shine
Like Blue Bonnet blooms
Paint the Texas Prairie
Like the Mississippi moon
Baby, you love covers me
(chorus)
I wear your love - I wear your love
I wear your love - I wear your love
(chorus)Captcha
Liedje Lisa Angelle I Wear Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wear Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lisa Angelle I Wear Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wear Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.