Songtekst van Little Jimmy Dickens: Tramp On The Street

Tramp On The Street


Only a tramp twas last reset fate he who laid down at the rich man's gate
He begged for the crumbs from the rich man to eat
He was only a tramp found dead on the street
He was some mother's darling he was some mother's son
Once he was fair and once he was young
Some mother rocked him her darling to sleep
But they left him to die like a tramp on the street
Jesus who died on Calvary's tree shed his life's blood for you and for me
They fixed his sides his hands and his feet
Then they left him to die like a tramp on the street
[ harmonica ]
If Jesus should come and knock at your door
For a place to come in or crumbs from your floor
Would you welcome him in or turn him away
Oh God would reward you on that great judgement day
He was Mary's own darling he was God's chosen son
Once he was fair and once he was young
Mary she rocked him her darling to sleep
Then they left him to die like a tramp on the streetCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Tramp On The Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tramp On The Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Tramp On The Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tramp On The Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.