Songtekst van Little Junior Parker: Annie Get Your Yo-Yo

Annie Get Your Yo-Yo


Wind it up baby
Annie get your yo-yo
Annie get your yo-yo
Wind it up tight
We're gonna pogo
'Round and around and around and 'round
We're gonna pogo
All night long

Annie get your yo-yo
Annie get your yo-yo
Wind it up tight
We're gonna pogo
'Round and around and around and 'round
We're gonna pogo
All night long

What I said goes baby
I want you to hold just what you got
I want you to wind up your yo-yo
When I say pogo
I mean let that yo-yo go
I mean let the string out baby
Now go
Wind up your yo-yo baby
Eh now let it go
Hey

Well well well
Look at Annie yo-yo
Look at Annie yo-yo
'Round and around and 'round
Gotta tell y'all
Look at Annie yo-yo
Look at Annie yo-yo
'Round and around and 'round
Pogo pogo
Wind up her yo-yo
'Round and around and 'round
Hey

Now pogo
Wind up your yo-yo baby
Ah now let it go
Hey

Well well well
Look at Annie yo-yo
Look at Annie yo-yo
'Round and around and 'round
Gotta tell y'all
Look at Annie yo-yo
Look at Annie yo-yo
'Round and around and 'round
Pogo pogo
Wind up her yo-yo
'Round and around and 'round
Pogo pogo
Wind up her yo-yo
'Round and around and 'round
Pogo pogo
Wind up her yo-yo
'Round and around and 'roundCaptcha
Liedje Little Junior Parker Annie Get Your Yo-Yo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Annie Get Your Yo-Yomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Junior Parker Annie Get Your Yo-Yo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Annie Get Your Yo-Yo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.