Extraordinary


You think that I go home at night
Take off my clothes, turn out the lights
But I burn letters that I write
To you, to make you love me

Yeah, I drive naked through the park
And run the stop sign in the dark
Stand in the street, yell out my heart
To make, to make you love me

I am extraordinary, if you'd ever get to know me
I am extraordinary, I am just your ordinary
Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

You may not believe in me
But I believe in you
So I still take the trash out
Does that make me too normal for you?

So dig a little deeper, cause
You still don't get it yet
See me lickin' my lips, need a primitive fix
And I'll make, I'll make you love me

I am extraordinary, if you'd ever get to know me
I am extraordinary, I am just your ordinary
Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho
Supergoddess

See me jump through hoops for you
You stand there watching me performing
What exactly do you do?
Have you ever thought it's you that's boring?
Who the hell are you?

I am extraordinary, if you'd ever get to know me
I am extraordinary, I am just your ordinary
Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

Average every day sane psycho
Supergoddess
Average every day sane psycho

Average every day sane psychoCaptcha
Liedje Liz Phair Extraordinary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Extraordinarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Extraordinary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Extraordinary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.