Glory


He's got a really big tongue
it rolls way out
Snaking around in the clu
It slicks you down
scratching his face like a butthole
He pulls you back
circa nineteen eighty-one
He pulls you back
You are, you are, shining some glory
You are, you are, shining some glory
on me, on me
You are, you are, shining some glory
You are, you are, shining some glory on meCaptcha
Liedje Liz Phair Glory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Glory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.