Never Said


yeah

I never said nothing
I never said nothing
I never said nothing
I never said nothing

I don't know where you heard it
Don't know who's spreadin' it 'round
All I know is I'm clean as a whistle, baby
I didn't utter a sound

I never said nothing
I never said nothing
I never said nothing
I never said nothing

I don't know what they told you
Don't even care what about
All I know is I'm clean as a whistle, baby
I didn't let the cat out

So don't look at me sideways
Don't even look me straight on
And don't look at my hands in my pockets, baby
I ain't done anything wrong

I never said nothing
No, baby, I never said nothing
I never said nothing
I never said nothing
I never said nothing
No, not to anyone
I never said nothing
I never said nothingCaptcha
Liedje Liz Phair Never Said is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Saidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Never Said downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Said in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.