It's As Simple As That


Got us a situation
It don't need no explanation
It don't take a scientist
To figure out just what this is

Unlike the changing seasons
Love happens without reason

Chorus:
It's as simple as that
Two people meet, it's destiny
That they're together
I knew when I met you
That this would last forevr
And I can promise you
That I will leave you never
I'm happy right where I'm at
It's as simple as that

It's how I feel when you call my name
Holdin' hands in the pourin' rain
A slow dance that never ends
The sweet sound of a violin

And even when we're apart
You beat around in my heart

Repeat 2x ChorusCaptcha
Liedje Lonestar It's As Simple As That is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's As Simple As Thatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lonestar It's As Simple As That downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's As Simple As That in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.