Songtekst van LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY: As Soon As I Hang Up The Phone

As Soon As I Hang Up The Phone


(Conway Twitty)
Hello (hello Loretta) darlin' I knew it was you
(Loretta there's something I just got to tell you)
Oh please tell me what to do
(I don't really know how to say this but I want to tell you that I)
You gave me the will to go on as soon as I picked up the phone
(No no you don't understand Loretta I'm trying to tell you that I)
The talk is around that we're through (yeah I know I've heard it too)
Oh darling tell me what to do
(But that's just it that's what I'm trying to tell you I wanna tell you that)
I knew you'd tell me they were wrong as soon as I picked up the phone
(Oh but it's true they're not wrong)
Oh no (I'm sorry Loretta) oh no I can't believe that it's true
(I'm sorry Loretta I'm really really sorry)
Oh no oh no I can't believe that we're through
(I know you know that I never thought it would come to this)
You tell me it's over and done
(I really thought that I loved you and you know that)
You say that you've had all your fun
(You've just got to believe me that I never meant to hurt you)
But I can't believe you've been gone
(This is the hardest thing that I've ever had to do and it hurts me too)
As soon as I hang up the phone (yeah I'll be gone)
As soon as I hang up the phone (goodbye Loretta)Captcha
Liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY As Soon As I Hang Up The Phone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As Soon As I Hang Up The Phonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY As Soon As I Hang Up The Phone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As Soon As I Hang Up The Phone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.