Songtekst van LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY: I Wonder If You Told Her About Me

I Wonder If You Told Her About Me


(Conway Twitty)
Hello oh hello fancy me and you the girl you have with you sure looks sweet
But she don't know I'm talking to my old used to be
And I wonder if you told her yes I wonder if you told her about me
It sure is good to see you it's been a long long time don't think I'm foolish if I cry
But I just can't hide the power of so many memories
And I wonder if you told her yes I wonder if you told her about me
But I can see she loves you and you can see it too
She's got you on her mind constantly
But she don't know the reason why you set me free
And I wonder if you told her yes I wonder if you told her about me
The party's almost over but let me say before I'd go
I'm glad at last you found your destiny
I told her that I love her and held her tenderly
And I wonder if you told her yes I wonder if you told her about meCaptcha
Liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY I Wonder If You Told Her About Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wonder If You Told Her About Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY I Wonder If You Told Her About Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wonder If You Told Her About Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.