Songtekst van LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY: Never Ending Song Of Love

Never Ending Song Of Love


(Delaney Bramlett)
I've got a never ending love for you from now on that's all I wanna do
From the first time we met I knew I'd have a never ending love for you
After all this time of being alone
We can love one another feel for each other from now on
Feel so good I can hardly stand it
Never ending love for you from now on that's all I wanna do
From the first time we met I knew I'd sing my never ending song of love for you
[ steel - guitar ]
After all this time of being alone
I'd sing my never ending song of love for youCaptcha
Liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY Never Ending Song Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Ending Song Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LORETTA LYNN AND CONWAY TWITTY Never Ending Song Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Ending Song Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.