Songtekst van Louis Armstrong: Dream A Little Dream Of Me

Dream A Little Dream Of Me


stars shinning bright above you
night breezes seem to whisper I love you
birds singing in the sycamore tree
dream a little dream of me

say nighty night and kiss me
just hold me tight and tell me you miss me
while I'm alone and blue as can be
dream a little dream of me

stars fading but I linger on dear
still craving your kiss
now I'm longing to linger till dawn dear
just saying this
give me a little kiss

sweet dreams till sunbeams find you
sweet dreams that leave all worries behind you
but in your dreams whatever they be
dream a little dream of me
stars fading but I linger on dear
still craving your kiss
I'm longing to linger to dawn dear just saying this

but in your dreams whatever they be
dream a little dream of meCaptcha
Liedje Louis Armstrong Dream A Little Dream Of Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream A Little Dream Of Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong Dream A Little Dream Of Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream A Little Dream Of Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.