I Get Ideas


When we are dancing
And you're
Dangerously near me
I get ideas
I get ideas
I want to hold you
So much closer
Than I dare do
I want to scold you
'Cause I care more
Than I care to

And when you touch me
And there's fire
In every finger
I get ideas
Yyes I get ideas
And after
We have
Kissed goodnight
And still you linger
I kinda think
You get ideas too

Your eyes
Are always saying
The things
You're never saying
I only hope
They're saying
That you
Could love me too
For that's
The whole idea
It's true
The lovely idea
That I'm falling
In love with you

We have
Kissed goodnight
And still you linger
I kinda think
You get ideas tooCaptcha
Liedje Louis Armstrong I Get Ideas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Get Ideasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong I Get Ideas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Get Ideas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.