Songtekst van Luis Miguel: Cuando Calienta El Sol

Cuando Calienta El Sol


Cuando calienta el sol aqu? en la playa,
Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi;
Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo,
Son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh!
Cuando calienta el sol aqu? en la playa,
Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi,
Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura,
Mi delirio, me estremezco, oh oh oh!
Cuando calienta el sol
aqu? en la playa
cerca de mi
Es tu palpitar(se repite)Captcha
Liedje Luis Miguel Cuando Calienta El Sol is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cuando Calienta El Solmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luis Miguel Cuando Calienta El Sol downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cuando Calienta El Sol in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.