Here and Now


One look in your eyes
And there I see
Just what you mean to me
Here in my heart
I believe
Your love is all I ever need
Holding you close through the night
I need you
Yeah
I look in your eyes
And there I see
What happiness really means
The love that we share
Makes life so sweet
Together we'll always be
This pledge of love feels so right
And oohI need you
Here and now
I promise to love faithfully
You're all I need
Here and now
I vow to be one with thee
Your love is all I need
When I look in your eyes
There I see
What all that a love should really be
And I need you
More and more each day
Nothing can take your love away
More than ah just a dream
I need you
Here and now
I promise to love faithfully
You're all I need
Here and now
I vow to be one with thee
Your love is all I need
Starting here
OohI'm starting now
I believe
Starting here (I believe)
I'm starting here
Starting nowRight now
I believe in your love
So I'm glad to take the vow
Here and now
I promise to love faithfully
You're all I need
Here and now
I vow to be one with thee
Your love is all I needCaptcha
Liedje Luther Vandross Here and Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here and Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luther Vandross Here and Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here and Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.