Songtekst van Luther Vandross: Love Wont Let Me Wait

Love Wont Let Me Wait


Written by V Barrett, B Eli

I need to have you next to me in more ways than one
And I refuse to leave till I see the mornin' sun

The time is right, you hold me tight
And love's got me high
Please tell me, ?Yes? and don't say, ?No?
Honey, not tonight

Move a little close to me, you owe it to yourself
And I will selfishly take a little for myself
And it's because of you
That love won't let me wait

Yeah, yeah

The time is right, turn down the lights
And take my hand, ooh, ooh, yeah
We'll take a flight and spend the night
In Wonderland

And I need to have you next to me in more ways than one
And I refuse to leave till I see the mornin' sun
Creep through your window pane
Because love won't let me wait
Not another minute

Oohoohoohyeahyeah

And I need your love so desperately and only you can set me free
When I make to you, we'll explode in ecstasy
And I won't take the blame
That love won't let me wait

Love won't, no, no, no
Love won't, no, no, no
No, no, no, no
(Love won't let me wait)

Yeahyeah
Love won't
I said
(Love won't let me wait)

My baby
My temperature's risin', ooh
(Love won't let me wait) Won't let me

Not another minute
(Love won't let me wait) Won't let me

Baby, baby
(I can't wait) I can't wait (I can't wait) I can't wait, I can't wait (I can't wait)
I can't wait, no, no, no, can't wait
(Wait) No way, no way, no, no, no, no
No way, no way, no, no
(Dooooh) Oohoohoohoohoohyeah
(Wait) I cant wait not another minute-acCaptcha
Liedje Luther Vandross Love Wont Let Me Wait is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Wont Let Me Waitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luther Vandross Love Wont Let Me Wait downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Wont Let Me Wait in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.