Play With Me


Run away with me tonight
Bring your innocence to thrill me
'Cause you scream right through me
Like a madness
Harnessed to me
Contradicting any badness

Won't you come and play wtih me
Hide-and-seek and follow me
I want you to play with me
AgainAgainAgain!

Play a give-away on me tonight
Taste my little heart under your finger
As your kiss runs through me
Like sedation
Hypnotize me
Into dark and sweet temptations

Won't you come and play wtih me
Hide-and-seek and follow me
I want you to play with me
AgainAgainAgain!

I want you, want near you
In you all the time
I want, I want near you
Make you mine

Won't you come and play wtih me
Hide-and-seek and follow me
I want you to play with me
AgainAgainAgain!
Won't you come and play wtih me
Hide-and-seek and follow me
I want you to play with me
AgainAgainAgain!
AgainAgainAgain!Captcha
Liedje Luxx Play With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Play With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luxx Play With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Play With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.