Simple Man


Mama told me when I was young
Come sit beside me, my only son
And listen closely to what I say
And if you do this
It will help you some sunny day
Take your time Don't live too fast,
Troubles will come and they will pass
Go find a woman and you'll find love,
And don't forget son,
There is someone up above

(Chorus)

And be a simple kind of man
Be something you love and understand
Baby be a simple kind of man
Won't you do this for me son,
If you can?

Forget your lust for the rich man's gold
All that you need is in your soul,
And you can do this if you try
All that I want for you my son,
Is to be satisfied

(Chorus)

Boy, don't you worry you'll find yourself
Follow you heart and nothing else
And you can do this if you try
All I want for you my son,
Is to be satisfied

(Chorus)Captcha
Liedje Lynyrd Skynyrd Simple Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Simple Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lynyrd Skynyrd Simple Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Simple Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.