Goodbyes The Saddest Word


Mama, you gave life to me turned a baby
into a lady And Mama all you had to offer was a
promise of life time of love Now I know there is no
other love like a mother's love for her child
and I know love so complete someday must leave,
must say goodbye
oohh

(chours)

goodbye the saddest world I'll ever hear
goodbye is the last time I will hold you near
some day you will say that word and I will cry it
will break my heart to hear you say goodbye

Mama you gave love to me turned a young one into a
woman And mama all I ever needed was a garantee
of you loving me Cause I know there is no other love
like a mother's love for her child And it hurts that something
so strong someday will be gone must say goodbye uuhhh yeah

(chours)

but the love you gave will always be there
You will always be there every time I fall
you gave to me the greatest love of all
you took my weakness and made it my stong
you will always love me to the end of all
and when you need me i'll be there for you always
I'll be there all life through I will be there this
I promise you I'll be your light throught the darkest night
i'll be the wings that guide your broken flight
I will be your shelter through the raining storm
and i will love you till forever comes
(chours)
till we meet again until then goodbyeCaptcha
Liedje M2M Goodbyes The Saddest Word is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodbyes The Saddest Wordmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M2M Goodbyes The Saddest Word downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodbyes The Saddest Word in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.