M2m Dear Diary


Dear Diary,
Something good happened today
He finally called me by my name
I didn't know how to behave
What to say or do
I was so confused

Dear Diary,
I wanna talk to him again
But whenever he is with his friends
He keeps trying to pretend
But I already see
The way he feels for me

What can I do?
Tell me what can I say
When do I let him know I feel the same way?
How can my feelings be so hard to show when
I really want him to know

Dear Diary,
He wrote some letters on his hand
It wasn't hard to understand
I figured I'm part of his plans
But now I'm in his heart
I don't know where to start

What can I do?
Tell me what can I say
When do I let him know I feel the same way?
How can my feelings be so hard to show when
I really want him to know

BRIDGE
You're my secret hiding place
Where my private thoughts are safe
And just one look and he will see
What's inside of me

What can I do?
Tell me what can I say
When do I let him know I feel the same way?
How can my feelings be so hard to show when
I really want him to know

What can I do?
Tell me what can I say
When do I let him know I feel the same way?
How can my feelings be so hard to show when
I really want him to know

Dear Diary
Dear Diary
Dear Diary
Dear DiaryCaptcha
Liedje M2M M2m Dear Diary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied M2m Dear Diarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M2M M2m Dear Diary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje M2m Dear Diary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.