Songtekst van Ma Rainey: Black Cat Hoot Owl Blues

Black Cat Hoot Owl Blues


Black cat on my doorstep, black cat on my windowsill
Black cat on my doorstep, black cat on my windowsill
If one black cat don't cross me, another black cat will

It's bad luck if I'm jolly, bad luck if I cry
It's bad luck if I'm jolly, bad luck if I cry
It's bad luck if I stay here, it's still more bad luck if I die

Last night a hootin' owl came and sat right over my door
Last night a hootin' owl came and sat right over my door
A feelin' seems to tell me, I'll never see my man no more

I feel my left eye jumpin', my heart a-bumpin'
I'm on my P's and Q's
I feel my brain a-thumpin', I got no time to lose
Mama's superstitious, tryin' to overcome these bluesCaptcha
Liedje Ma Rainey Black Cat Hoot Owl Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Cat Hoot Owl Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ma Rainey Black Cat Hoot Owl Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Cat Hoot Owl Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.