Let's Keep It That Way


I'm the fool who broke the rules
And made your teardrops start
One who used your precious love
And broke your trusting heart

I'm the one who's begging you
To let me come back in
Darling why can't you and I
Start over once again

(Chorus)

Over
I can't believe we're really over
How could I be fool enough
To let such good love die
Over
Why can't we just start all over
I can't believe that we could be
Too far gone to try

I've never known a hurt so strong
Or felt this pain before
You don't know how much I did
To have your love once more

Looking back at all I love
I see the fool I've been
Darling why can't you and I
Start over once again

(Chorus)Captcha
Liedje Mac Davis Let's Keep It That Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let's Keep It That Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mac Davis Let's Keep It That Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let's Keep It That Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.