Ben Nevis


He squidges in the van,
All twenty four stones,
He gets three kebabs and he eats them on his own,
Quick trouser cough Nevis touches cloth,
Fuck fuck hide behind a truck, all the windows are steaming up
Gas gas quick lads,
The air in here is turning brown,
Gas gas quick lads,
Get the fucking windows down,
Gas gas quick lads,
Nevis has gone and done a troof,
Gas gas quick lads,
I think the big fat twat has fallen through
Ben Nevis filled the van with odour of turd,
Would have hung for less gas at Nurenburg,
Four chicken curries, eight tandories,
Boiled eggs, three kebabs fuck sake let him take command
Gas gas quick lads,
Everyone's choked to death,
Gas gas quick lads,
Has us out with botty breath,
Gas gas quick lads,
Dig a trench, avoid the stench,
Gas gas quick lads,
Nevis is filthy, fat and flatulent
Yooooo
At a transport cafe he gets baked beans,
Wretched rasp blows a hole in his jeans,
Everybody choking, nobody smoking,
Looks round, blames the dog,
Covered in a smelly fog
Gas gas quick lads,
What the fuck has he been eating,
Gas gas quick lads,
He must have had some rotton meat in,
Gas gas quick lads,
I've got tears in me eyes,
Gas gas quick lads,
I think a rat crawled up his arse hole,
I think a rat crawled up his arse hole,
I think a rat crawled up his arse and diedCaptcha
Liedje Macc Lads Ben Nevis is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ben Nevismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Macc Lads Ben Nevis downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ben Nevis in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.