Songtekst van Machinae Supremacy: Deus Ex Machinae

Deus Ex Machinae


Come summon all your deities
they stand on trial
before a tribunal of humankind
We are but children to the earth
No matter what they say
we owe it all to her

she is beautiful
our fading world tonight

History bleeds for tomorrow
for us to realize
and never more follow blind
We offer conscious rebirth
there is no other way
we owe it all to her

she is beautiful
our fading world tonight

Somewhere close but far away
(the light) where we are all forever
All of those who long to stay
(the light) will tear apart and sever

It's time to carry the burden
to rise above all dreams
of aliens and gods
We are but children to the earth
No matter how you pray
we owe it all to her

so beautiful
our dying world tonight

Somewhere close but far away,
the light, obscured in disarray
A withered rose
that sprung and fades tonight,
watching as they sway

you know it's now or neverCaptcha
Liedje Machinae Supremacy Deus Ex Machinae is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deus Ex Machinaemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machinae Supremacy Deus Ex Machinae downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deus Ex Machinae in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.