Songtekst van Machinae Supremacy: Return to Snake Mountain

Return to Snake Mountain


I taste the bitter sweetness
of revenge and fly
no other meaning ever
stills my violent sky

Abused and violated
by those who control
I am re-animated
yet I have no soul

There's no distinction in my mind
You are all my enemies

I will return
to reclaim my broken past
to pay the evil minions back
for my misery at last
I will return
to the fortress to redeem
to wipe this evil nightmare
from my memory and dreams

I will not fade away
and die like all the rest
I will return to wipe out
terminate your nestCaptcha
Liedje Machinae Supremacy Return to Snake Mountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Return to Snake Mountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machinae Supremacy Return to Snake Mountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Return to Snake Mountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.