Songtekst van Machine Gun Fellatio: Im Not Afraid Of Romance

Im Not Afraid Of Romance


When the sunshine hits your eyes
You'll find me there
And I'm not afraid of romance

Although you've just walked in to crash my life
Your smile is saying something that I like;
You're not afraid of romanceCaptcha
Liedje Machine Gun Fellatio Im Not Afraid Of Romance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Im Not Afraid Of Romancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machine Gun Fellatio Im Not Afraid Of Romance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Im Not Afraid Of Romance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.