Stoner


She should call me,
I should phone her,
But I'm too shaky,
And she's a stoner
I'm so friendly,
She's a loner,
I'm on eccy,
She's a stoner
I haven't got it
I haven't got it
I never lost it,
I never had it
(I'm takin' you to hell)
She likes TV,
Her name's Mona,
I get frisky,
But she's a stoner
She gets hungry,
Calls me over,
"bring me sweet things,"
She's a stoner
Spanish family,
Barcelona,
She's my gypsy,
She's a stoner
He looks shifty,
Drinks corona,
Sells her fifty,
She's a stoner
She's your mystery organ doner,
You get her kidney, you're a stoner
Sing it with me,
Sing it slower,
Are you ready?
Shes

StonerCaptcha
Liedje Machine Gun Fellatio Stoner is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stonermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machine Gun Fellatio Stoner downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stoner in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.