Songtekst van Madison Avenue: Do You Like What You See

Do You Like What You See


Verse 1:
I got a feelin
You and me are gonna be
Just fine, and I
Really think it's gonna work out
This time cause

Bridge:
I've been aware for quite some time
You've been watchin' me and I
Really like the way you move and so
I was wondering if I
Should maybe take a chance
Lay it on the line and ask

CHORUS:
Do you like what you see?
Can you make me believe
I'm the one that you need?
Do you like what you see?
Do you like what you see?
Can you handle some more
From the one you adore
Do you like what you see?

Verse 2:
I don't wanna seem like
I'm the kind of girl who's playin' games
With your mind
It's just
That I'm that kind of girl who's actually
Quite shy, but

BRIDGE

CHORUSCaptcha
Liedje Madison Avenue Do You Like What You See is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Like What You Seemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Madison Avenue Do You Like What You See downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Like What You See in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.