Songtekst van Madness: Saturday Night Sunday Morning

Saturday Night Sunday Morning


I knew you'd come back we always do
Like thieves returning to the scene of a crime
Did they tell you everything has changed just everything
Oh everything has changed just everything

Its not Saturday night Sunday morning
There was something else I meant to say
Its not Saturday night Sunday morning
There was so much more I meant to say to you

You know they still want to talk about you
But they don't want anything too real
So most of the conversation revolves around
Things that happened twenty years ago

They must have told you everything has changed everything
Oh everything must change everything
Its not Saturday night Sunday morning
There was so much more I could've said to you
Its not Saturday night Sunday morning
There was so much more I meant to say to you

Its not Saturday night Sunday morning
There was so much more I meant to say
Its not Saturday night Sunday morning
There was so much more I meant to say to youCaptcha
Liedje Madness Saturday Night Sunday Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saturday Night Sunday Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Madness Saturday Night Sunday Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Saturday Night Sunday Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.