Frozen


You only see what your eyes want to see
You're frozen
You're so consumed with how much you get
You're broken

We'd never be apart

Now there's no point in placing your blame
And you should know I suffer the same
If I lose you
My heart will be broken

Love is a bird, she needs to fly
Let all the hurt inside of you die
You're frozen
When your heart's not open

If I could melt your heart
We'd never be apart
Give yourself to me
The key

You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
You're frozen
When your heart's not open

If I could melt your heart
We'd never be apart
Give yourself to me

If I could melt your heart

If I could melt your heart
We'd never be apart
Give yourself to me
You hold the key

If I could melt your heartCaptcha
Liedje Madonna Frozen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frozenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Madonna Frozen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frozen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.