Songtekst van Man Of La Mancha Soundtrack: Its All The Same

Its All The Same


MULETEERS
Food! Wine! Aldonza! Aldonza!
I come for love, I come for love,
I come to Aldonza for love!

ALDONZA
One pair of arms is like another
I don't know why or who's to blame,
I'll go with you or with your brother
It's all the same, it's all the same
This I have learned:
That when the light's out,
No man will bum with special flame,
You'll prove to me before the night's out,
You're all the same, you're all the same

So do not talk to me of love,
I'm not a fool with starry eyes,
Just put your money in my hand,
And you will get what money buys!
One pair of arms is like another,
I don't know why or who's to blame,
I'll go with you or with your brother
It's all the same, it's all the same
This I have learned:
That when the light's out,
No man will bum with special flame,
You'll prove to me before the night's out,
You're all the same, you're all the same

Oh, I have seen too many beds,
But I have known too little rest,
And I have loved too many men
With hatred burning in my breast
I do not like you or your brother,
I do not like the life I live,
But I am me, I am Aldonza
And what I give, I choose to give
One pair of arms is like another
It's all the same, it's all the same!

MULETEERS
Aldonza!Captcha
Liedje Man Of La Mancha Soundtrack Its All The Same is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its All The Samemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Man Of La Mancha Soundtrack Its All The Same downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its All The Same in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.