Priceless


Yeah, I'm priceless, oh baby, I'm priceless
There ain't no number that could buy the power I possess
Oh no, or try this, call me priceless
Yeah, all you little people can cash buy happiness?

Yeah, I'm worth more than you could know
'Cause all you know is what you see
'Cause you're all blind to who I am
So all you see is a mystery
'Cause I'm priceless, yeah, I'm priceless

Oh priceless, I tell you I'm priceless
A masterpiece that words cannot assess
Whoa money, your cash is lifeless
But you keep buying more and more just to impress

Yeah, I'm worth more than you could know
'Cause all you know is what you see
'Cause you're all blind to who I am
So all you see is a mystery
'Cause I'm priceless, oh baby, I'm priceless

Here we go, come on, yeah, yeah

I'm worth more than you could know
'Cause all you know is what you see
'Cause you're all blind to who I am
So all you see is a mystery, baby, I'm priceless

Alright, yeah, yeah I'm priceless, oh baby, I'm priceless
Yeah, there ain't no number that could buy the power I possess, no
Or try this, call me priceless
All you little people can cash buy happiness?
Yeah, come on

I'm worth more than you could know
'Cause all you know is what you see
'Cause you're all blind to who I am
So all you see is a mystery, 'cause I'm pricelessCaptcha
Liedje Mana Priceless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pricelessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mana Priceless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Priceless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.