However Wrong


In the last few days
You have led me to the line
To the opening up of the smallest change
To a smile back to the line
To the line again

However wrong i feel the same as you
However wrong it seems
However wrong you feel the same as i do
However wrong it seems

It's the same instinct
as a new day to the sun
To the opening up of a small step down
From a thin cloud to the ground
To the ground again

For the last year all amounts to this
All of that cloud
All of those people i*m not, i*m not

What a little tenderness could do
Bless me, bless youCaptcha
Liedje Mandalay However Wrong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied However Wrongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mandalay However Wrong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje However Wrong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.