Songtekst van Mariah Carey: Just To Hold You Once Again

Just To Hold You Once Again


Do you know
How it feels
Lying here without you baby
You could never understand what's happening to me
So alone
Nothing's real
I just dream about you baby
And forever wonder why you had
To break free

Chorus
Even though you're not my lover
Even though you're not my friend
I would give my all
To have you here
Just to hold you once again

It's so hard
To believe
I don't have you right beside me
As I long to touch you
But you're out of my reach
And my heart doesn't feel
It's so very cold inside of me
Just a shadow of someone that I used to be

Chorus

You were the only one (only one)
That I allowed inside my heart
Now I'm just holding on
To something so far gone
Where did I go wrong

ChorusCaptcha
Liedje Mariah Carey Just To Hold You Once Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just To Hold You Once Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mariah Carey Just To Hold You Once Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just To Hold You Once Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.